Brå rapport 2019:15 Politikernas trygghetsundersökning 2019.
� Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld under valåret 2018
   
 
Titel:Brå rapport 2019:15 Politikernas trygghetsundersökning 2019. � Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld under valåret 2018
Utgivningsår:2019
Omfång:120 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599216
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2019:15
Ämnesord:Övrigt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

Politikernas trygghetsundersökning 2019 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under val året 2018. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

Detta är den fjärde jämförbara kartläggningen som Brottsföre­byggande rådet (Brå) gjort på uppdrag av regeringen, där förtroendevalda i kommun­ och landstings fullmäktige och riksdag tillfrågats om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld som förtroendevalda under 2018. Genom jämförelser med föregående kartläggningar över utsattheten 2012, valåret 2014 och 2016 är det för första gången möjligt att göra jämförelser mellan två valår, och sätta dessa i relation till mellanliggande år.

Från och med 2019 ingår PTU i den officiella statistiken. Resultaten från tidigare mättillfällen är dock producerade utifrån samma kvalitetskrav.
 
  © 2017 Jure AB