Praktisk husbyggnadsteknik
   
 
Författare:Sandin Kenneth
Titel:Praktisk husbyggnadsteknik
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:120 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144131580
Ämnesord:Övrigt , Fastighetsrätt

Pris: 351 SEK exkl. moms

 

Den här boken ger en översiktlig och praktisk beskrivning av hur ett hus kommer till och vilka komponenter som ingår i byggnaden. Boken ger en orientering i husbyggnadsprocessen, byggnadsdelar, material och begrepp för läsare utan förkunskaper inom området. Byggnadsfysik och förklaringar till varför man bygger på ett visst sätt presenteras endast på ett övergripande plan.

Denna tredje upplaga har uppdaterats genomgående avseende begrepp, metoder och material.

 
  © 2017 Jure AB