SOU 2019:56 Idéburet offentligt partnerskap. Vägledning.
� Stödmaterial till betänkandet
   
 
Titel:SOU 2019:56 Idéburet offentligt partnerskap. Vägledning. � Stödmaterial till betänkandet
Utgivningsår:2019
Omfång:20 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249949
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:56
Ämnesord:Övrigt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Stödmaterial till betänkande av Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden.
Vägledningen utgår från en schematisk beskrivning över vilka överväganden som parterna behöver göra för att komma fram till om det är möjligt att ingå ett idéburet offentligt partnerskap. Den schematiska beskrivningen ger ingen heltäckande bild av de regelverk som tas upp utan innehåller de delar som är relevanta
i detta sammanhang. Flödesschemat förklaras och förtydligas i efterföljande avsnitt. Utredningens betänkande (länk längre ned) innehåller ytterligare förtydliganden och fördjupning. Bedömningen om ett IOP är förenlig med aktuella regler måste göras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Det innebär att parterna i regel behöver behöver göra ytterligare analyser. Vägledningen är inte bindande och föregriper inte tolkningar som domstolar kan komma att göra.
 
  © 2017 Jure AB