Ds 2001:72 Rekrytering av personliga assistenter
� Rapport från arbetsgruppen för att underlätta rekrytering av personliga assistenter
   
 
Titel:Ds 2001:72 Rekrytering av personliga assistenter � Rapport från arbetsgruppen för att underlätta rekrytering av personliga assistenter
Utgivningsår:2001
Omfång:165 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216027
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:72
Ämnesord:Övrigt

Pris: 149 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en rad förbättringar av de personliga assistenternas arbetsvillkor: lönesättning, anställningstrygghet vid påtvingad ledighet, uppsägningslön m.m.
 
  © 2017 Jure AB