Ds 2001:61 Samverkan mellan kommuner
� för ökad attraktivitet, tillväxt och sund ekonomi
   
 
Titel:Ds 2001:61 Samverkan mellan kommuner � för ökad attraktivitet, tillväxt och sund ekonomi
Utgivningsår:2001
Omfång:80 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215632
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:61
Ämnesord:Övrigt

Pris: 115 SEK exkl. moms

 

I promemorian konstateras att många av landets kommuner på ett engagerat och framgångsrikt sätt utvecklar samverkan med andra kommuner. Här understrykes vikten av att det statliga stödet under 2002-04 utformas med hänsyn till de samverkande kommunernas uttalade behov. Vidare föreslås bl.a. att det skapas ekonomiska möjligheter för att stödja kommuner som själva väljer att gå samman och att det görs en översyn av rättsliga hinder för samverkan.
 
  © 2017 Jure AB