Ds 2001:57 Barnafödandet i fokus
� Från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle
   
 
Titel:Ds 2001:57 Barnafödandet i fokus � Från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle
Anmärkning:Slutrapport
Utgivningsår:2001
Omfång:294 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215519
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:57
Ämnesord:Övrigt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

I rapporten presenteras fakta och kunskaper om vilka faktorer som påverkar unga människors beslut att skaffa eller inte skaffa barn. Av slutsatserna framgår bl.a. att ett väl fungerande familjestödsystem förefaller vara en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att kvinnor och män ska få det antal barn de vill ha. Tecken finns dessutom på att toleransen mot barnafödande och mot barn minskat på den svenska arbetsmarknaden. Intoleransen drabbar i första hand kvinnor.
 
  © 2017 Jure AB