SOU 2001:82 Utvärdering av det fria handredskapsfisket
   
 
Titel:SOU 2001:82 Utvärdering av det fria handredskapsfisket
Anmärkning:Se prop. 2003/04:51.
Utgivningsår:2001
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215411
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Utvärdering av det fira handredskapsfisk
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:82
Ämnesord:Övrigt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår max fyra gäddor, gösar, ålar, öringar, laxar, rödingar eller sikar per dygn. Dessutom föreslås att en fiskevårdsavgift införs för att finansiera åtgärder för fiskevården i områden där sådan finansiering saknas. Denna avgift skall betalas av alla som fiskar inom områden där en organiserad förvaltning av fisket saknas. I övrigt krävs fiskekort, arrendekontrakt eller fiskerättsbevis utfärdat av den förvaltande organisationen. Tanken är att stimulera bildandet av fiskevårdsområden, särskilt längs kusterna och i de stora sjöarna.
 
  © 2017 Jure AB