Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 1 av 30

Lärare & elev (NY UPPLAGA) — Rättsliga aspekter och etiska dilemman
Warnling Conradson Wiweka, Sandström Lena, Ahlenius Henrik
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
4 uppl, 2023, Preliminärt pris: 252 SEK exkl. moms   

Vad är rätt?
Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Övrigt
115 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:27 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet
Regeringskansliet, Övrigt
27 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Done at Montreal on 28 May 1999 (Montreal Convention of 1999)
Giemulla Elmar, Schmid Ronald, red.
Kluwer Law International, Internationell rätt, Utländsk rätt, Övrigt
Inbunden, 928 sid, 2022, Pris: 4996 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:25 Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer
Regeringskansliet, Övrigt
76 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:30 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
52 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:24 Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden
Regeringskansliet, Övrigt
98 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:23 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot invasiva främmande arter
Regeringskansliet, Övrigt
101 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Regeringskansliet, Övrigt
6 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Open Source Intelligence Techniques — Resources for Searching and Analyzing Online Information
Bazzell Michael
IntelTechniques, Övrigt, Organisation och ledarskap
524 sid, 9 uppl, 2022, Pris: 707 SEK exkl. moms   

Advokatretten
Andersen Mads Bryde, Lindencrone Petersen Lars
Ex Tuto, Processrätt, Utländsk rätt, Övrigt
Inbunden, 1016 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 1837 SEK exkl. moms   

Att lyckas med förvärv och fusioner — en modell för att undvika kulturkrockar
Landin Almhagen Birgitta , Richter Hans
Ekerlids, Övrigt, Allmänna verk och samlingsverk, Associationsrätt och värdepappersrätt
269 sid, 2022, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Folkskollärarens bekännelse
Järnefors Eva Brita
Carlssons, Övrigt, Rättshistoria, Straffrätt
Inbunden, 266 sid, 2022, Pris: 269 SEK exkl. moms   

Bepröfvade recept — En kokbok med smakprov ur arkiven
Östergren Maria Larsson, Söderlund Tommy, Storm Hannah, Nettermark Madelene, Höglund Olle
Eddy, Övrigt
Inbunden, 188 sid, 2022, Pris: 252 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 1 av 30

  © 2017 Jure AB