SKV Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2008
   
 
Titel:SKV Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2008
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:552 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789138324202
Serie:SKV Publikationer nr. 305 utg. 5
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

Pris: 421 SEK exkl. moms

 

Detta är en sammanfattande beskrivning av redovisningslagstiftningen, Redovisningsrådets rekommendationer och Bokföringsnämndens allmänna råd. Här klargörs den redovisningsrättsliga grunden för beskattning.
 
  © 2017 Jure AB