SKV Handledning för internationell beskattning 2008
   
 
Titel:SKV Handledning för internationell beskattning 2008
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:943 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789138324240
Serie:SKV Publikationer nr. 352 utg. 12
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 584 SEK exkl. moms

 

I denna handledning beskrivs svensk intern skatterätt i förhållande till internationell skatterätt. I särskilda avsnitt behandlas t.ex. tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal, metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning, EG-rätt, handräckningsfrågor samt sociala avgifter och egenavgifter.
 
  © 2017 Jure AB