Ds 2008:4 Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning
   
 
Titel:Ds 2008:4 Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:136.
Utgivningsår:2008
Omfång:54 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228951
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om införande av en ettårsgräns för sjukpenning samt införandet av förlängd sjukpenning.
 
  © 2017 Jure AB