SOU 2000:10 Fastighetstaxering
� precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar
   
 
Titel:SOU 2000:10 Fastighetstaxering � precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar
Anmärkning:Betänkande.
Utgivningsår:2000
Omfång:590 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211351
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Fastighetstaxeringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:10
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

I betänkandet diskuteras olika sätt att förbättra taxeringsvärdenas precision, öka den enskildes möjligheter att på ett tidigt stadium påverka taxeringen och förbättra möjligheterna till individuella bedömningar. Vidare föreslås bl.a. att beloppsgränsen för justering av det s.k. riktvärdet sätts ned från 50000 kr till 25000 kr för att på det sättet göra det lättare att få en justering av schablonen. Bland övriga förslag kan nämnas bättre information om värdeområdesindelningen och en mer flexibel bedömning av värdet hos strandfastigheter och strandnära fastigheter, som bl.a. tar hänsyn till strandens kvalitet.
 
  © 2017 Jure AB