Prop. 2007/08:68 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet
   
 
Titel:Prop. 2007/08:68 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet
Anmärkning:Se även Ds 2006:17.
Utgivningsår:2008
Omfång:171 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708068
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:68
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 104 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB