Prop. 2007/08:84 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
   
 
Titel:Prop. 2007/08:84 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Anmärkning:Se även Ds 2008:1.
Utgivningsår:2008
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708084
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:84
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB