Prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
   
 
Titel:Prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
Anmärkning:Se även SOU 2002:3 och Ds 2007:5.
Utgivningsår:2008
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:97
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB