Ds 2008:8 Godkännande av motorfordon m.m. - Del 1
   
 
Titel:Ds 2008:8 Godkännande av motorfordon m.m. - Del 1
Anmärkning:Se även Del 2 - Bilaga.
Utgivningsår:2008
Omfång:334 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229019
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till de lag- och förordningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon.
 
  © 2017 Jure AB