SOU 2008:29 Yrkeshögskolan
� För yrkeskunnande i förändring
   
 
Titel:SOU 2008:29 Yrkeshögskolan � För yrkeskunnande i förändring
Utgivningsår:2008
Omfång:278 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229392
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Yrkeshögskoleutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Förslagen innebär att ett ramverk kallat yrkeshögskolan skall skapas. Syftet är att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för de studerande samt förenkla regelverken, öka tydligheten och förbättra informationen till de studerande och till arbetsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB