SOU 2008:30 Forskningsfinansiering
� kvalitet och relevans
   
 
Titel:SOU 2008:30 Forskningsfinansiering � kvalitet och relevans
Utgivningsår:2008
Omfång:216 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229408
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:30
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag om inrättandet av en ny och samordnad forskningsfinansierande myndighet, Forsknings- och innovationsmyndigheten, som inom sig rymmer fyra ämnesorienterade råd. Utredningen fick i uppdrag att utvärdera den myndighetsorganisation för forskningsfinansiering som inrättades år 2001. Utredningen fick utgå från dagens situation och följa upp om regeringens intentioner och ambitioner med organisationen förverkligats och överväga om systemet för forskningsfinansiering borde förändras och i så fall lämna förslag till den nya ordning som borde gälla.
 
  © 2017 Jure AB