SOU 2008:31 Miljödomstolarna
� domkretsar, lokalisering, handläggningsregler
   
 
Titel:SOU 2008:31 Miljödomstolarna � domkretsar, lokalisering, handläggningsregler
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2007:111.
Utgivningsår:2008
Omfång:193 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229422
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöprocessutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:31
Ämnesord:Processrätt , Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

Miljöprocessutredningen (MPU) har i uppdrag att utreda och föreslå de organisations- och författningsändringar som behövs för en ändrad instansordning för vissa mål och ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10, PBL).
 
  © 2017 Jure AB