SOU 2008:28 Apoteksdatalagen
   
 
Titel:SOU 2008:28 Apoteksdatalagen
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2007:53, SOU 2008:4 och SOU 2008:33.
Utgivningsår:2008
Omfång:145 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229378
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Apoteksmarknadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:28
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås att apotekens hantering av personuppgifter skall regleras i en särskild lag, apoteksdatalagen. Införandet av apoteksdatalagen säkerställer att den personliga integriteten skyddas samtidigt som en hög säkerhet för den enskilde upprätthålls. Apoteksdatalagen innehåller bland annat bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas, vilka personuppgifter som får behandlas, sökbegrepp, tystnadsplikt, sekretess, villkor för tilldelning av behörighet och åtkomst, gallring, information till den registrerade, samt rättelse och skadestånd.
 
  © 2017 Jure AB