SOU 2008:33 Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
   
 
Titel:SOU 2008:33 Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2007:53, SOU 2008:4 och SOU 2008:28.
Utgivningsår:2008
Omfång:251 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229460
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Apoteksmarknadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:33
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I utredningen betraktas försäljning på och utanför apotek som kompletterande system på en omreglerad marknad. Enligt direktiven skall apoteksmarknaden omregleras i syfte att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning.
 
  © 2017 Jure AB