SOU 2008:34 Lättare att samverka
� förslag om förändringar i samtjänstlagen
   
 
Titel:SOU 2008:34 Lättare att samverka � förslag om förändringar i samtjänstlagen
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:105 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229484
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utveckling av lokal service i samverkan
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

Förslagen i delbetänkandet syftar genomgående till att ge bättre förutsättningar för nu pågående eller planerat utvecklingsarbete. En utgångspunkt för förslagen är att samverkan, i servicekontor och på andra sätt, bör betraktas som en del av myndigheternas ordinarie verksamhet. Sådan samverkan bör därför så långt som möjligt omfattas av samma regler som gäller för annan verksamhet i förvaltningen. Man bör inte ha specialreglering när det finns generell reglering som är tillämplig.
 
  © 2017 Jure AB