SOU 2008:37 Vårdval i Sverige
   
 
Titel:SOU 2008:37 Vårdval i Sverige
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:253 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229521
Typ av verk:Samlingsverk
Kommitte:Utredningen om patienternas rätt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås att landstingen skall bli skyldiga att införa vårdvalsystem i primärvården. Vårdvalet skall ge patienten rätt att välja mellan olika vårdgivare. Vårdgivarna skall fritt kunna etablera sig för att öka patienternas möjligheter att välja mellan olika vårdgivare. Vidare föreslås att ett grunduppdrag för primärvården fastställs nationellt. Landstingen kan komplettera grunduppdraget utifrån lokala förutsättningar och på så sätt forma sitt vårdvalsystem. Alla vårdgivare som uppfyller ställda krav har rätt att etablera sig. Grunderna i ersättningssystemet skall vara att pengarna följer patientens val och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är upp till varje landsting att besluta om ersättningens närmare utformning. Genom rätten till vårdval där ersättningen följer patienternas val förtydligas och förstärks patienternas valmöjligheter. Dessutom föreslås att bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om att den fasta läkarkontakten i primärvården skall vara specialist i allmänmedicin tas bort.
 
  © 2017 Jure AB