SOU 2008:39 Framtidens polisutbildning
   
 
Titel:SOU 2008:39 Framtidens polisutbildning
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2007:39.
Utgivningsår:2008
Omfång:190 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229606
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om den framtida polisutbildningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:39
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

Dagens grundutbildning till polis bör ersättas med en högskoleutbildning. Polisyrket kräver en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kraven på enskilda polisers kunskaper och förmåga kommer att öka. En förmåga hos varje polisman till helhetssyn när det gäller polisens verksamhet och hur den verksamheten påverkar andra delar av samhället är nödvändig. Framtidens poliser måste även ha en förmåga att ta till sig och analysera kunskap och kunna omsätta den kunskapen i praktiskt polisarbete.
 
  © 2017 Jure AB