SOU 2008:50 Skyddet för samhällsviktig verksamhet
   
 
Titel:SOU 2008:50 Skyddet för samhällsviktig verksamhet
Utgivningsår:2008
Omfång:228 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229781
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Skyddslagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att skyddsobjekt skall kunna inrättas till skydd mot grov, organiserad brottslighet. Det är främst utvecklingen och utbredningen av den brottsligheten som gör att den bör föras in under lagens skyddsändamål. I övrigt behålls de nuvarande skyddsändamålen oförändrade, skyddslagstiftningen skall alltså även framgent kunna ge skydd mot säkerhetshotande verksamheter i form av sabotage, terrorism, spioneri m.m.. Ett antal nya skyddsobjekt förslås med fokus på viktiga civila samhällsfunktioner. Bl.a. skall anläggningar som används för landets försörjning med sedlar och mynt (depåer för kontantförvaring m.m.) kunna bli skyddsobjekt.
 
  © 2017 Jure AB