SOU 2008:44 Transportinspektionen
� Ansvarslag för vägtrafiken m.m.
   
 
Titel:SOU 2008:44 Transportinspektionen � Ansvarslag för vägtrafiken m.m.
Anmärkning:Huvudbetänkande. Se även SOU 2008:9 jämte bilaga samt SOU 2008:45.
Utgivningsår:2008
Omfång:649 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229699
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Transportstyrelseutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Betänkandet innehåller både kompletterande överväganden och nya förslag samt ett stort antal författningsändringar som krävs för bildandet av den nya Transportstyrelsen. Här redovisas bland annat ett förslag på en ny lag om åtgärder för säkra vägar, hur en utökad kontroll av fordon och arbetstider på väg bör organiseras och förtydligade regler för rapportering och undersökning av olyckor. Vidare utvecklas synen på hur förutsättningarna för statistikförsörjning samt forsknings- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn påverkas av organisationsförändringen och hur dessa verksamheter bör organiseras på längre sikt. Huvudbetänkandet omfattar också ett mer utvecklat finansieringsförslag och en kompletterad konsekvensanalys.
 
  © 2017 Jure AB