SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen
   
 
Titel:SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen
Utgivningsår:2008
Omfång:367 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229798
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Värdighetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:51
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Utredningen har inriktat sina förslag på hur äldreomsorgen skall förändras så att äldre människor som har insatser från äldreomsorgen, så långt det är möjligt, skall kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Äldreomsorgen skall inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De äldres och deras närståendes inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs, hur de bör utföras, när och av vem eller vilka har grundläggande betydelse i detta sammanhang.

Det måste till en lagstadgad nationell värdegrund som handlar om att organisera de äldres vardag till ett gott och värdigt liv och inte enbart om vård av sjukdom. Förslagen innebär att socialtjänstlagen måste ändras så att den enskilde själv kan bestämma över vilka insatser som skall göras. Utredningen innehåller tio förslag som kan ge svensk äldreomsorg en annan inriktning än den som finns i dag.
 
  © 2017 Jure AB