SOU 2008:60 Personnummer och samordningsnummer
   
 
Titel:SOU 2008:60 Personnummer och samordningsnummer
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:261 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229996
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Folkbokföringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:60
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Utredaren presenterar en allmän översyn av folkbokföringslagen. För att tillgodose behovet av fler personnummer föreslås att dagens personnummer ändras. Skillnaden mot i dag är att femte och sjätte siffran inte längre skall visa vilken dag i månaden en person är född. Uppgift om födelsetid finns registrerad i folkbokföringen och alla som behöver tillgång till uppgift om vilken dag en person är född kan få denna från Skatteverket eller SPAR. De personer som redan har ett personnummer kommer att behålla det.
 
  © 2017 Jure AB