SOU 2008:57 Skattelättnader för hushållstjänster
   
 
Titel:SOU 2008:57 Skattelättnader för hushållstjänster
Utgivningsår:2008
Omfång:250 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229941
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Hushållstjänstutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:57
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås skattelättnad direkt vid köp av hushållstjänster. Att man har rätt till skattelättnaden intygar man sedan i sin självdeklaration där uppgifterna kommer att finnas förtryckta. När det gäller skattereduktion för förmån av hushållsarbete har utredningen bedömt att nuvarande regler bör behållas. Vidare föreslås också att begränsningen att anlita eget eller närstående företag skall slopas. Arbetet får dock inte ha utförts av den som begär skattereduktion eller av någon som tillhör samma hushåll.
 
  © 2017 Jure AB