Hushållsnära tjänster
   
 
Författare:Antonson Jan , Langkilde Ingrid
Titel:Hushållsnära tjänster
Utgivningsår:2008
Omfång:65 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9789189600911
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 153 SEK exkl. moms

 

Besvärliga skatteregler och svåra gränsdragningsproblem mellan tjänster som ger rätt till lägre skatt och sådana som inte gör det. Vilket är mest lönsamt; betala själv eller ha tjänsten som en löneförmån?

Häftet ger svar på många frågeställningar:
• Vilka arbeten ger rätt till lägre skatt?
• Hur måste fakturan vara utformad?
• Vad krävs av den som utför arbetet?
• Var måste tjänsten utföras någonstans?
• Kan jag betala för tjänster hos barnen, hos föräldrarna eller i fritidsbostaden?
• Kan jag betala för tjänster vid dubbel bosättning och tillfälligt arbete med rätt till lägre skatt?
• Vilka för- respektive nackdelar innebär löneväxling?

Det är bäst att betala för tjänsten privat. Då förloras inga sociala förmåner. Strikt ekonomiskt har det ingen betydelse hur stor inkomst man har. I häftet görs en ordentlig genomgång av reglerna. Framställningen kompletteras med många räkneexempel och cirka 30 råd och tips. I ett särskilt avsnitt redovisas ett utredningsförslag till förbättringar i reglerna från den 1 januari 2009 när tjänsten köps privat.
 
  © 2017 Jure AB