Adoption
� Handbok för socialtjänsten
   
 
Titel:Adoption � Handbok för socialtjänsten
Utgivningsår:2008
Omfång:248 sid.
Förlag:Socialstyrelsen
ISBN:9789185999361
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 154 SEK exkl. moms

 

Handboken ger stöd i handläggningen av den ansvarsfulla och komplexa uppgift som adoptionsfrågorna innebär, allt från anvisning av föräldrautbildning och utredning till stöd och hjälp efter adoptionen. Allmänna råd om handläggning av adoptionsärenden ingår.
 
  © 2017 Jure AB