Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Utgivningsår:2008
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708167
Serie:Propositioner nr. 2007/08:167
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB