Särskolans regelbok
   
 
Författare:Werner Lars
Titel:Särskolans regelbok
Utgivningsår:2008
Omfång:230 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139110064
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 302 SEK exkl. moms

 

En praktisk författningssamling i fickformat som innehåller de bestämmelser som rör den obligatoriska särskolan, dvs. grundsärskolan och träningsskolan: skollag, läroplan, särskoleförordning, kursplan och betygskriterier samt några andra förordningar, t.ex. skolskjuts och ekonomiskt stöd. Boken vänder sig till särskolans personal, förtroendevalda och föräldrar och kan med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.
 
  © 2017 Jure AB