SOU 2008:87 Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet - Effektivitet
   
 
Titel:SOU 2008:87 Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet - Effektivitet
Utgivningsår:2008
Omfång:275 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230664
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:87
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av sådan behandling av personuppgifter som sker inom åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet. Utgångspunkten för uppdraget var att åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt med bl.a. användning av moderna och ändamålsenliga IT-system samtidigt som enskilda personers integritetsintressen tillvaratas.

Utredningen föreslår bland annat att de grundläggande principerna för behandling av uppgifter i åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet ska regleras särskilt i lag, medan kompletterande bestämmelser ska meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB