Prop. 2008/09:32 Förlängd giltighetstid för försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse
   
 
Titel:Prop. 2008/09:32 Förlängd giltighetstid för försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse
Utgivningsår:2008
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809032
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:32
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2010.
 
  © 2017 Jure AB