KPMG Momshandboken
   
 
Titel:KPMG Momshandboken
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:458 sid.
Förlag:KPMG
ISBN:9789197762106
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Den nyskrivna sjätte upplagan av KPMGs momshandbok kommenterar regelverket för mervärdesskatt, tull samt punktskatter och erbjuder en praktisk handbok, som utan att vara tung och teoretisk ger en aktuell problemorienterad analys av de rättsliga frågeställningarna. Boken behandlar i de första elva kapitlen lagens olika regler inklusive beskattningsförfarandet. Därefter beskrivs ett antal olika branscher samt vissa speciella företeelser som exempelvis handel med begagnade varor. Härefter kommenteras varuhandeln inom EG, internationella tjänsteprestationer, reglerna för export och import, tullfrågor och punktskatter. I respektive kapitel beskrivs teoretiskt de olika ämnesområdena varvat med praktiska exempel som illustrerar teorin.

Författarna lämnar också i varje avsnitt sin tolkning av rättsläget samt ger, när oklarheter föreligger, sin egen syn på eller tolkning av den speciella situationen.

Boken är uppdaterad, både vad gäller lagändringar och rättspraxis. Eftersom EG-rätten sedan Sveriges inträde i den europeiska gemenskapen är en del av våra rättskällor beaktar författarna även denna. Boken innehåller därför i relevanta kapitel även analyser och kommentarer till EG:s direktiv och rättsfall från EG-domstolen. Bland nyheterna i denna upplaga återfinns de nya reglerna för byggbranschen samt reglerna om uttagsbeskattning och omvärdering av beskattningsunderlaget.

Författare till boken är KPMG Skatts team för indirekt beskattning.


Innehåll:

Kapitel 1 Inledning
Kapitel 2 Allmänt om momsskattesystemet
Kapitel 3 Skattskyldighet
Kapitel 4 Momspliktig omsättning inom landet
Kapitel 5 Beskattningen och redovisningen
Kapitel 6 Avdragsrätten
Kapitel 7 Koncernmoms
Kapitel 8 Ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser
Kapitel 9 Konkurs m.m.
Kapitel 10 Faktureringsregler
Kapitel 11 Beskattningsförfarandet
Kapitel 12 Byggsektorn
Kapitel 13 Fastighetsförvaltning
Kapitel 14 Bank och finansiering
Kapitel 15 Försäkringsverksamhet
Kapitel 16 Vårdsektorn
Kapitel 17 Utbildning
Kapitel 18 Turism
Kapitel 19 Begagnade varor m.m.
Kapitel 20 Offentlig verksamhet
Kapitel 21 Kultur, massmedia och idrottslig verksamhet
Kapitel 22 Transporter och transportmedel
Kapitel 23 Varuhandel inom EG
Kapitel 24 Gränsöverskridande tjänstehandel
Kapitel 25 Export och import och återbetalning av skatt i andra länder
Kapitel 26 Tull
Kapitel 27 Punktskatter
Bilagor
Sakregister
 
  © 2017 Jure AB