SOU 2008:96 Kommersiell radio - nya sändningsmöjligheter
   
 
Titel:SOU 2008:96 Kommersiell radio - nya sändningsmöjligheter
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:280 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230800
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2007 års utredning om kommersiell radio
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:96
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur ett nytt regelverk för kommersiell radio kan utformas. Uppdraget omfattar i huvudsak frågor om tillståndsgivning, avgift, eventuella krav på innehållet i sändningar, nationell kommersiell radio, sponsring och sändningar på det s.k. AM-bandet.

Tillstånd att sända kommersiell radio benämns i den nuvarande lagstiftningen för tillstånd att sända lokalradio. Detta begrepp förknippas dock ofta med P4:s regionala sändningar och inte med Mix Megapol, Lugna Favoriter eller någon annan kommersiell radiostation. För att bättre anpassa radio- och TV-lagens terminologi till aktuella förhållanden föreslår utredningen att begreppet lokalradio ersätts med kommersiell radio. Sådana radiosändningar föreslås vara av två slag - analog kommersiell radio och digital kommersiell radio.
 
  © 2017 Jure AB