Kommunen som konkurrent
� Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar
   
 
Författare:Indén Tobias
Titel:Kommunen som konkurrent � Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar
Utgivningsår:2008
Omfång:416 sid.
Förlag:Umeå universitet
ISBN:9789176787069
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet nr. 19
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 487 SEK exkl. moms

 

Det senaste decenniet har alltmer uppmärksamhet riktats mot kommuners försäljning av tjänster och nyttigheter på det egentliga näringslivets område i konkurrens med privata företag. Det kan exempelvis röra sig om service i form av körskoleverksamhet, försäljning av växter från en kommunal plantskola och kommunala badanläggningar som även tillhandahåller tjänster i form av gym etc. Att de kommunala aktörerna alltmer engagerar sig på det egentliga näringslivets område samtidigt som också de privata företagen till följd av privatiseringar och avregleringar engagerar sig i verksamhet som tidigare varit förbehållen kommunala aktörer riskerar däremot skapa konkurrensproblem; inte minst i situationer när de kommunala aktörerna på olika sätt gynnas av dess ägare; kommunerna. I avhandlingen analyseras de regelkomplex som påverkar de aktuella konkurrenskonflikterna, främst kommunalrätten, den svenska konkurrenslagen och EG-rättens statsstödsregler, dels i generell bemärkelse, dels med fokus på tre specifika områden. De områden som behandlas särskilt är bostadsområdet, kommunal friskvårdsverksamhet och det kommunala engagemanget inom vissa servicebranscher inkl. kommunal turistnäring. Dessutom presenteras alternativa strategier för att lösa de konkurrensproblem som kan uppkomma då kommunala aktörer konkurrerar med privata företag.
 
  © 2017 Jure AB