SOU 2008:92 Konkurrens på spåret
   
 
Titel:SOU 2008:92 Konkurrens på spåret
Utgivningsår:2008
Omfång:564 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230725
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Järnvägsutredningen 2
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:92
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Utredningen innehåller förslag kring hur persontransport med järnväg kan utvecklas så att samhällets och resenärernas krav på effektivitet och kvalitet kan tillgodoses. Redan idag finns konkurrens i den upphandlade trafiken. Men nu får alla järnvägsoperatörer som uppfyller grundläggande villkor också rätt att trafikera spåren och konkurrera om resenärerna på kommersiella villkor.

Rikstrafiken och trafikhuvudmännen ska även i fortsättningen upphandla transportpolitiskt motiverad trafik i konkurrens. Trafikhuvudmännens rätt gäller huvudsakligen inom länet men möjlighet ska finnas att få utvidgad trafikeringsrätt över länsgräns om man kan erbjuda en bättre trafikförsörjning än vad marknaden kan åstadkomma.

Utredaren föreslår också en tydligare trafikplanering. Rikstrafiken och trafikhuvudmännen ska ta fram långsiktiga trafikförsörjningsprogram.
 
  © 2017 Jure AB