SOU 2008:120 Bättre kontroll av missbruksmedel
� En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
   
 
Titel:SOU 2008:120 Bättre kontroll av missbruksmedel � En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:628 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231142
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Narkotikautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:120
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande behandlas ett antal olika frågor om narkotika, narkotikaprekursorer (dvs ämnen som kan omvandlas till narkotika), hälsofarliga varor, dopningsmedel och så kallade flyktiga ämnen som kan användas vid sniffning.
 
  © 2017 Jure AB