SOU 2009:2 Nya nät för förnybar el
   
 
Titel:SOU 2009:2 Nya nät för förnybar el
Utgivningsår:2009
Omfång:157 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231340
Kommitte:Energinätsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:2
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande förselås en ny form av koncession för nätet mellan anläggningar för produktion av förnybar el, föreskriftsrätt till Energimarknadsinspektionen att befria ledningar som matar in förnybar el från vissa skyldigheter enligt ellagen, samt möjliggörandet av gemensam mätning för flera vindkraftverk som är anslutna till samma nät.
 
  © 2017 Jure AB