SOU 2000:120 Förenklad kommunal utjämning
   
 
Titel:SOU 2000:120 Förenklad kommunal utjämning
Utgivningsår:2000
Omfång:197 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821363X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Expertgruppen för förenklad kommunal utjämning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:120
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I betänkandet hävdas att det skulle vara betydligt lättare att överblicka resultatet av den kommunala kostnadsutjämningen om utfallet redovisas enligt tre faktorer (åldersstruktur, social struktur och geografisk struktur) i stället för i de 16 kommunala respektive fyra landstingskommunal delmodeller som nu används. Här föreslås också att vissa delmodeller skall uteslutas ur utjämningssystemet och i stället ta formen av ett regionalpolitiskt statsbidrag. Dessa är befolkningsminskning, näringsliv och sysselsättning, administration m.m., uppvärmning, byggkostnader, befolkningsunderlag, kallort (i både kommun- och landstingssystemet) samt små landsting.
 
  © 2017 Jure AB