SOU 2009:3 Ransonering och prisreglering i krig och fred
   
 
Titel:SOU 2009:3 Ransonering och prisreglering i krig och fred
Utgivningsår:2009
Omfång:228 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231357
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av ransoneringslagen och prisregleringslagen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:3
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande utreds behovet av en nationell reglering i prisreglerande respektive konsumtionsdämpande och konsumtionsstyrande syfte.

Vidare behandlas utrymmet för en sådan nationell reglering, med beaktande av de förberedelser som görs inom EU för en reglering med samma syfte och av de bi- eller multilaterala avtal som Sverige har anslutit sig till.

Vidare innehåller betänkandet en studie av våra nordiska grannländers reglering av dessa frågor.

Fyra områden där det skulle kunna uppstå behov av regleringsåtgärder vid allvarliga fredstida försörjningsstörningar redovisas särskilt; energiområdet, oljesektorn, livsmedelsområdet och läkemedelssektorn.

 
  © 2017 Jure AB