SKV Handledning för internationell beskattning 2009
   
 
Titel:SKV Handledning för internationell beskattning 2009
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:967 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789138324905
Serie:SKV Publikationer nr. 352 utg.13
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna handledning beskrivs svensk intern skatterätt i förhållande till internationell skatterätt. I särskilda avsnitt behandlas t.ex. tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal, metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning, EG-rätt, handräckningsfrågor samt sociala avgifter och egenavgifter.
 
  © 2017 Jure AB