Lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn
   
 
Författare:Sveman Eva
Titel:Lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn
Utgivningsår:2009
Omfång:152 sid.
Förlag:Kommentus
ISBN:9789173451994
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Den nya lagen om offentlig upphandling, som trädde i kraft den 1 januari 2008, har en helt annan struktur än den tidigare lagen. Dessutom har en rad nya betämmelser tillkommit.

I denna bok kommenteras alla kapitel i LOU, som brukar upplevas som en svårgenomtränglig lagstiftning av både upphandlare och leverantörer. Här finns en genomgång av bland annat lagens tillämpningsområde, olika upphandlingsformer, ramavtal, regler för kvalificering, utvärderingskriterier, upphandling under tröskelvärdena samt reglerna om överprövning och skadestånd. Genomgående redovisas också innehållet i en rad domar om offentlig upphandling från både svenska domstolar och EG-domstolen.
 
  © 2017 Jure AB