SOU 2009:23 Olovlig tobaksförsäljning
   
 
Titel:SOU 2009:23 Olovlig tobaksförsäljning
Utgivningsår:2009
Omfång:293 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231616
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om tobaksförsäljning till unga
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:23
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

Utredningen lämnar förslag för hur tobakslagens förbud att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år ska respekteras bättre än i dag. Bland annat rör det sig om olika åtgärder för att effektivisera tillsynen enligt tobakslagen samt skärpta krav på näringsidkare som säljer tobak.

 
  © 2017 Jure AB