Prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans
   
 
Titel:Prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans
Utgivningsår:2009
Omfång:144 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809165
Serie:Propositioner nr. 2008/09:165
Ämnesord:Processrätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

I propositionen redovisar regeringen en bedömning av hur organisationen för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans bör se ut i framtiden, bl.a. föreslås en rad sammanslagningar av ett antal länsrätter. Förändringarna föreslås genomföras den 15 februari 2010. Lagändringarna föreslås träda kraft vid samma tidpunkt.
 
  © 2017 Jure AB