Prop. 2008/09:155 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:155 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:299 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809155
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:155
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Marknadsrätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra det EG-direktiv om förfaranderegler och utvärderingskriterier för bedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (2007/44/EG) som antogs i september 2007.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB