Prop. 2008/09:149 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
   
 
Titel:Prop. 2008/09:149 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
Utgivningsår:2009
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:149
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken benämnt "kontakt med barn i sexuellt syfte". Syftet är att förstärka det straffrättsliga skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB