Prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln
   
 
Titel:Prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln
Utgivningsår:2009
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809147
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:147
Ämnesord:Miljörätt , Marknadsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen presenteras de ändringar i de svenska regelverket som behövs för att genomföra EG:s flygutsläppsdirektiv, så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2009.
 
  © 2017 Jure AB